การยื่นขอสัญชาติไทย ให้ ลูก ที่ เกิดต่างประเทศ Birth certificate and Passport – Thai Nationality

ตอนนี้น้ำตาล ตั้งท้องได้ 29 สัปดาห์แล้วค่ะ
สิ่งที่วำคัญอีกเรื่องที่ต้องเตรียม คือ การแจ้งเกิดลูก
น้ำตาลคลอดลูกที่ เมือง ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต
ชี่งจะได้สัญชาติตามบิดา นั่นคือ สัญชาติอินเดีย
ดังนั้น จำเป็น ต้องเตรียมเอกสารไว้ขอสัญชาติไทย ดังนี้ค่ะ (คนไทยถือ 2 สัญชาติได้นะคะ)

ตามลิงค์ของกรมการกงสุล ประเทศไทย ตรงแจ้งวัฒนะ ที่เราทำหนังสือเดินทาง หรือ Passport นั่นแหละค่ะ 😀
ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 28 June 2012 นะคะ (คลิกไปอ่านต้นฉบับกันได้เลยจ้า ในนี้ ขอน้ำตาลเขียนแบบง่ายๆ นะ)
http://www.consular.go.th/main/th/services/1298/19805-การยื่นคำร้องขอสูติบัตรไทยกรณีเกิดในต่างประเทศ.html

ประเด็นหลัก
1. ลูกเกิดจาก พ่อ หรือ แม่ ที่มีสัญชาติไทย เกิดที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ตาม มีสิทธิได้สัญชาติไทยทุกคน
2. อันดับแรก ต้องแจ้งเกิด หรือ ทำสูติบัตรก่อน แล้วจึงทำหนังสือเดินทางไทย
3. สามารถแจ้งเกิด หรือ ทำสูติบัตรไทยของลูกได้ทันที ในประเทศที่คลอดลูก โดยไปที่ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ในประเทศ ที่คลอดลูกนั่นเอง —> แบบนี้ดีที่สุดและสะดวกที่สุด
(สถานเอกอัครราชทูต-สถานทูต = Embassy ใหญ่สุดคือท่านทูต ค่ะ, สถานกงสุลใหญ่-สถานกงสุล Royal Thai Consulate-General ใหญ่สุดคือข้าราชการระดับ 9 กรณีสถานกงสุลใหญ่, สถานกงสุล ใหญ่สุดคือ ข้าราชการระดับ 8 ค่ะ) ตามลิงค์เลยจ้า http://www.thaiembassy.org/main/
ตอนนี้ 3 ธันวาคม 2555 สถานทูตมีทั้งหมด 65 ประเทศ สถานกงสุลใหญ่มี 26 ประเทศ ทั่วโลก. ชึ่งโลกเรา ข้อมูลจาก http://geography.about.com/cs/countries/a/numbercountries.htm มี 196 ประเทศ “มีไม่ครบทุกประเทศนั่นเอง”
4. กรณีที่ทำไม่ได้ตามข้อ 3 ด้วยเหตุผลใดๆ ในประเทศ อะไรก็ตาม กลับมาทำที่ประเทศไทยบ้านเราได้ ไม่ต้องกังวลไปนะคะ ^_^ กรมการกงสุลที่ประเทศไทย จะช่วยแนะนำและอำนวยความสะดวกให้ค่ะ
การยื่นคำร้องขอสูติบัตรไทยกรณีเกิดในต่างประเทศ

กฎหมายไทยกำหนดให้ “บุคคลที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด” ดังนั้น บิดามารดาสามารถแจ้งขอสูติบัตรไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากบิดามารดาและบุตรได้ย้ายกลับมาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้ว ก็สามารถดำเนินการเรื่องแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทยได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทั้งนี้ กองสัญชาติฯ กรมการกงสุลจะอำนวยความสะดวกโดยจัดส่งเอกสารไปให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่บุตรเกิดดำเนินการออกสูติบัตรไทยให้

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอสูติบัตร
1. ใบเกิด หรือ หนังสือรับรองการเกิดจากทางการท้องถิ่น ที่ผ่านการรับรองจาก สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นหากเป็นภาษาอื่นซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และนำไปให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของประเทศนั้นรับรอง ก่อนที่จะนำมารับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล (ใช้ชุดต้นฉบับที่รับรองแล้ว)

หมายเหตุ หนังสือรับรองการเกิดที่ออกโดยทางการท้องถิ่นในบางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกาและจีน ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือโนตาลี่พับลิกของประเทศดังกล่าวก่อน มิฉะนั้น สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศดังกล่าว จะไม่สามารถรับรองให้ได้

2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย)

3. ทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย)

4. หนังสือเดินทางของบิดา/มารดา (กรณีเป็นคนต่างชาติ)

5. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า (หากจดทะเบียนฯ ตามกฎหมายของประเทศอื่นๆ ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปให้สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ของประเทศนั้น รับรองก่อน หากเป็นภาษาอื่นซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และนำไปให้สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ของประเทศนั้นรับรอง ก่อนที่จะนำมารับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล (ใช้ชุดต้นฉบับที่รับรองแล้ว)

หมายเหตุ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าที่ออกโดยทางการท้องถิ่นในประเทศ สหรัฐอเมริกาและจีน ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือโนตาลี่พับลิกของประเทศนั้นๆ ก่อน มิฉะนั้น สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศดังกล่าว จะไม่สามารถรับรองให้ได้

6. หนังสือเดินทางของบุตร (หนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางเข้าประเทศไทย อาจเป็นหนังสือเดินทางไทยหรือหนังสือเดินทางต่างชาติก็ได้)

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างต้องนำฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุด

ระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากต้องส่งเอกสารไปดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่เด็กเกิด จึงอาจใช้ระยะเวลาดำเนินการนานกว่าการแจ้งเกิดและขอสูติบัตรในประเทศที่เด็กเกิดโดยตรง ดังนั้น จึงควรแจ้งเกิดขอสูติบัตรไทยพร้อมกับยื่นขอหนังสือเดินทางไทยต่อสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่เด็กเกิดในคราวเดียวกัน

* * * * * * * * * * * *

ถ้าเกิดที่ UAE. แจ้งเกิดได้ 2 ที่ คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอบูดาบี (เมืองหลวง)
ตามลิงค์นี้นะคะ http://www.thaiembassy.org/abudhabi/ ( กระซิบบอกกันมาว่า สถานทูตที่อบูดาบี สะดวกกว่าค่ะ)
ไว้จะมาเล่าให้ฟังถ้าไปลองใช้บริการนะคะ น้ำตาลคลอดกุมภาพันธ์ 2556 นู่นนะคะ ^_^

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (Royal Thai Embassy, Abu Dhabi)

ที่อยู่ Villa No. 1&2, Plot No. B7, South 22, Between Two Bridges Area,

P.O. Box 47466, Abu Dhabi

หมายเลขโทรศัพท์ +971 2 557 6551

+971 2 557 6833 (ฝ่ายแรงงาน)

หมายเลขโทรสาร +971 2 557 6552-3

+971 2 557 6844 (ฝ่ายแรงงาน)

อีเมล์ thaiauh@emirates.net.ae

เว็บไซต์ http://www.thaiembassy.ae

2. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ (Royal Thai Consulate General, Dubai)

ที่อยู่ Villa 35, Street No. 16, Community No. 366, Opposite of Jumeirah Beach Hotel

(Near Raffle International School), Umm Suqeim 3, P.O. Box 51844, Dubai

หมายเลขโทรศัพท์ +971 4 348 9550 +971 4 348 9770
หมายเลขโทรสาร +971 4 348 8568
อีเมล์ thaidub@emirates.net.ae
เว็บไซต์ http://www.thaiconsulate.ae
งานทะเบียนราษฎร์-แจ้งเกิด
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแจ้งเกิด
1. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดา
2. ทะเบียนสมรสของบิดา – มารดา
3. สูติบัตรของทางการยูเออี
ค่าธรรมเนียม – ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (ดีใจจัง)

ถ้าเกิดที่ India มีหลายที่ค่ะ

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
เลขที่ F-4/5 Vasant Vihar, New Delhi, 110057
โทรศัพท์: (+91 11) 2615 0130-34
โทรสาร: (+91 11) 2615 0128-29
อี-เมลล์: thaidel@mfa.go.th
เว็บไซต์: http://www.thaiemb.org.in

2.สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
Address : Royal Thai Consulate-General, Kolkata
18B, Mandeville Gardens, Ballygunge,
Kolkata 700-019
Tel. : (91-33)2 4403229, 2 4407836, 2 4409723
Fax. : (91-33)2 4406251
E-mail : thaiccu@mfa.go.th, thaiccu@airtelmail.in
Website http://www.thaiembassy.org/kolkata

3.สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
First Floor,Dalamal House
Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point
Mumbai 400 021
Tel. (91-22) 2282-3535
VOIP: 521331,521332,521333
Fax. (91-22) 2281-0808
Email. thaimub@mfa.go.th

4.สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
Address : Royal Thai Consulate-General, Chennai
No. 3, First Main Road, Vidyodaya Colony, T. Nagar, Chennai – 600 017
Tel. : (91-44) 4230 0730, 4230 0740, 4230 0760, 4230 0780
Fax. : (91-44) 42020900
E-mail : thaicnn@mfa.go.th
Website : http://www.thaiconsul.webs.com

1. การขอแจ้งเกิดบุตร

ท่านจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 2282 3535 (อันนี้ของที่ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดียนะคะ)
การแจ้งเกิดทั้งบุตรและผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง
ผู้ปกครองที่จะขอสูติบัตรให้แก่บุตร ต้องเป็นสัญชาติไทย โดยบุตรกำเนิดที่สาธารณรัฐอินเดียและมีใบเกิดที่ออกโดยทางการอินเดียแล้วเท่านั้น และรับรองโดยทางการท้องถิ่น
หมายเหตุ : หากผู้ร้องเกิดก่อน 1 มินาคม พ.ศ. 2535 (1992) ให้ไปดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.5

2. ต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรมาบ้าง?

แบบฟอร์มสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
แบบฟอร์มที่ 1 จำนวน 1 ชุด (กรณีขอทำหนังสือเดินทางด้วย)
แบบฟอร์มที่ 2 จำนวน 1 ชุด (กรณีขอทำหนังสือเดินทางด้วย)
หมายเหตุ : กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นชื่อและ รายละเอียดเด็กที่มาแจ้งเกิด

3. ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง?

3.1 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส

รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด
สำเนา ทะเบียนสมรส ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (หากเป็นภาษาต่างชาติ ขอให้นำไปแปลและผ่านการรับรองจาก สอท./สกญ.ฯ ประเทศนั้น)
สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
3.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดียจำนวน 1 ชุด
สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
แบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ จะต้องมากรอกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น
หากบุตรต้องการ ใช้นามสกุลตามบิดา จะต้องมีใบยินยอมให้ใช้นามสกุลจากบิดาด้วย (ฝ่ายบิดาสามารถมากรอกแบบฟอร์มยินยอมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ )
สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด กรณีไม่สามารถติดต่อกับบิดาของบุตร
3.4 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว

รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด
สำเนา ใบหย่า ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
สำเนา บันทึกการหย่าที่ระบุอำนาจการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย
สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในอินเดีย
สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
3.5 กรณีเด็กเกิดก่อน 1 มินาคม พ.ศ. 2535 (1992)

กรุณานำเอกสารมาตามห้อข้อ 2 และ 3.1 หรือ 3.2 หรือ 3.3 หรือ 3.4 พร้อมด้วย 3.5 นี้
กรุณานำสูติบัตรไปรับรองจากทางการอินเดีย
เอกสารสูติบัตรในหัวข้อ 3.5.3 ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ปกครองจะต้องมากรอกแบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำกรณี ขอสัญชาติไทยย้อนหลังที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น

* * * * * * * * * *

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ข้อมูลนี้ ทำเมื่อ 3 ธันวาคม 2555 ค่ะ
ปล. พี่หวังว่าคงทำให้น้องเน หายกังวลใจนะจ๊ะ ^_^

ด้วยรัก พี่น้ำตาลเองจ้า 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s